Πιστοποιήσεις

ISO

ISOTo kelari® είναι πιστοποιημένο με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Η πιστοποίησή μας με ISO προβάλει ότι η εταιρία μας εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και την αξιολόγηση του ανεξάρτητου εξωτερικού φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS.

Η πιστοποίησή μας αυτή αποδεικνύει την δέσμευση μας για άριστη ποιότητα, την δέσμευση μας για την ικανοποίηση των πελατών μας και την επιθυμία μας για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας.

 


HACCP

HACCPΕκτός της πιστοποίησης με ISO 9001:2008 To Kelari® εφαρμόζει τις βασικές αρχές του HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" που βασίζεται στον εντοπισμό, επίβλεψη, αποτελεσματική διαχείριση και παρεμπόδιση της επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει κατά την διαδικασία παραγωγής ή σύνθεσης τροφίμων.

Η εναρμόνιση της εταιρίας μας με τις αρχές του συστήματος HACCP εγγυάται την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων που παράγουμε και διανέμουμε, καθώς και την δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη στην αγορά των ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων.